Łatwiej dostać leasing czy kredyt – dotyczy firm

29:03:2019 Porady

Jednak w przypadku mniej "popularnych" środków trwałych, a także w przypadku transakcji o znacznej wartości, kondycja finansowa firmy i zdolność do spłaty zobowiązań jest badana równie dogłębnie jak w przypadku wnioskowania o kredyt inwestycyjny. Co więcej, szansę na uzyskanie kredytu można zwiększyć poprzez różne formy zabezpieczenia (np. zastaw na składnikach majątku, hipoteka, itd.). Natomiast firmy leasingowe rzadko kiedy wykazują chęć akceptowania takich zabezpieczeń. Tu ratunkiem może być w zasadzie tylko poręczenie firmy trzeciej, ale i to przyjmowane jest niechętnie. Mimo wszystko leasing rzeczywiście będzie zwycięzcą w tej kategorii, jako łatwiej dostępna forma finansowania, ale tylko w przypadku łatwo-zbywalnych (popularnych) środków trwałych.

Dla kogo jest leasing

Leasing daje dużo większe korzyści podatkowe w przypadku finansowania majątku nowego, w szczególności środków transportu (zwłaszcza samochodów osobowych). Przy okazji można skorzystać z rabatów przy zakupie środków trwałych, tańszego ubezpieczenia oraz "dokupić" usługi dodatkowe (serwis, naprawy, opony, itp.).

Leasing nie obciąży też tak bardzo zdolności kredytowej firmy

Dla nowych firm, bez historii finansowej, leasing może okazać się jedynym sposobem nabycia środków trwałych, niezbędnych do podjęcia działalności. Dotyczy to jednak tylko popularnych środków trwałych (szczególnie samochodów).Z leasingu operacyjnego mogą ze spokojem korzystać przedsiębiorcy, którzy planują użytkować środek trwały co najmniej przez 40% okresu jego amortyzacji (samochody minimum 2 lata), ponieważ wcześniejsze spłacenie i zakończenie umowy jest utrudnione. Trzeba też pamiętać, że sprawy windykacyjne mogą być bardziej dotkliwe w przypadku leasingu. Co prawda zawsze zostaje możliwość negocjowania spłaty zadłużenia, karencji, czasowego zmniejszenia raty, itd.