Jak postępować w razie wypadku

29:03:2019 Porady

Jeżeli zdarzył się wypadek drogowy, a więc są ofiary śmiertelne lub osoby ranne, musimy pamiętać, że nie wolno nam ruszać pojazdów, a mamy obowiązek zadbać o to, aby zapewnić pomocy medyczną osobom poszkodowanym oraz zabezpieczyć miejsce kolizji.

W przypadku stłuczki lub niegroźnego wypadku, nie trzeba wzywać policji, ale należy napisać wspólne oświadczenie z miejsca zdarzenia. Tutaj wezwanie policji jest konieczne. Natomiast konieczne jest wezwanie policji na miejsce zdarzenia, jeżeli:

w zdarzeniu zostały poszkodowane/ranne osoby

zostało popełnione przestępstwo

uczestnik zdarzenia jest pod wpływem alkoholu

uczestnik zdarzenia nie posiada dokumentów lub nie posiada ważnego ubezpieczenia OC

jeżeli, nie mamy pewności, kto jest sprawcą zdarzenia.

W przypadku drobnego uszkodzenia pojazdu, jeżeli sprawca zdarzenia przyznaje się do popełnienia kolizji, należy spisać oświadczenie, które powinno zawierać:

dane identyfikujące pojazdów uczestniczących w stłuczce (marka, model, numery rejestracyjne),

dokładne dane kierowcy (imię, nazwisko, adres, PESEL, kategoria prawa jazdy),

data, numer i organ wydający prawo jazdy,

numer polisy i nazwę ubezpieczyciela,

opis uszkodzeń samochodu/ów,

wskazanie w oświadczeniu, kto ponosi winę za zdarzenie,

dobrym rozwiązaniem jest narysować szkic sytuacyjny, z zaznaczonymi pasami ruchu, znakami drogowymi, ustawieniem pojazdów przed i po kolizji,

Jeżeli chcemy skorzystać z naszej polisy AC to o zdarzeniu natychmiast trzeba powiadomić ubezpieczyciela,

warto sporządzić zdjęcia z miejsca kolizji oraz spisać dane świadków (pomoże to w ewentualnym sporze z ubezpieczycielem),

sprawdzić czy pojazd sprawcy ma aktualne badania techniczne,

spisanie danych świadków zdarzenia.

Przed wyjście z pojazdu zawsze należy pamiętać o wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Tym bardziej, jeżeli kolizja-stłuczka miała miejsce na odludnym terenie lub parkingu przy markecie.